پیراپزشکی

پیراپزشکی

کلینیک پیراپزشکی ارمغان سلامت

کلینیک پیراپزشکی ارمغان سلامت کودک با بهره مندی از متخصصان و کارشناسان ارشد در بخش های بینایی سنجی، گفتار درمانی، روانشناسی بالینی، روانشناسی کودک و تغذیه کودکان باتجهیزات کامل به صورت تخصصی خدمات ارائه می نماید.

این کلینیک زیر مجموعه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ارمغان سلامت کوددک و در کنار سایر خدمات پزشکی، خدمات پیراپزشکی نیز می تواند کمک شایانی در پیشگیری از بیماری های کودکان باشد.

 

ساعت کاری کلینیک:

کلینیک پیراپزشکی ارمغان سلامت کودک همه روزه از ساعت 14 الی 19 ذایر می باشد.

تلفن: 44433512 و 44433516