مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارمغان سلامت کودک

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 شرکت ارمغان سلامت کودک با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.