کلینیــک های فوق تخصصی ارمغان سلامت کودک

درمانگاه ارمغان سلامت کودک پیش رو در ارائه خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در حوزه سلامت کودکان


بینایی سنجی کودکان
بینایی سنجی کودکان

بینایی سنجی کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
تغذیه کودکان
تغذیه کودکان

تغذیه کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
شنوایی سنجی کودکان
شنوایی سنجی کودکان

شنوایی سنجی کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
روانشناس کودکان
روانشناس کودکان

روانشناس کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
روانشناس بالینی
روانشناس بالینی

روانشناس بالینی
۳ ماه قبل

بیشتر
گفتار درمانی
گفتار درمانی

گفتار درمانی
۳ ماه قبل

بیشتر
جراح کودکان
جراح کودکان

جراح کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان
فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان
فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان

فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
فوق تخصص ارتوپد کودکان
فوق تخصص ارتوپد کودکان

فوق تخصص ارتوپد کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
فوق تخصص غدد و رشد کودکان
فوق تخصص غدد و رشد کودکان

فوق تخصص غدد و رشد کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
فوق تخصص قلب کودکان
فوق تخصص قلب کودکان

فوق تخصص قلب کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
مغز و اعصاب
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

شایعترین بیماری های مغز و اعصاب در کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر
کلینیک فوق تخصص روماتولوژی (بیماریهای روماتیسمی و التهابی)
کلینیک فوق تخصص روماتولوژی (بیماریهای روماتیسمی و التهابی)

بیماری روماتولوژی (روماتیسمی و التهابی) کودکان چیست؟
۳ ماه قبل

بیشتر
درمانگاه تخصصی کودکان
درمانگاه تخصصی کودکان

درمانگاه تخصصی کودکان
۳ ماه قبل

بیشتر