پرسش و پاسخ

بیماری های کودکان

سوال بیمار :وقتی بچه رو برای واکسن روز 5 بردم بیمارستان بهم گفتن بچم زردی داره و 18 بود ،بعد 3 روز بستری شد که به 12 رسید و من آوردمش خونه حالا می ترسم دوباره زیاد شه آخه بچه من فاویسمیه ،کسی مثل من بوده چیکار کنم ؟؟؟

پاسخ پزشک : جهت اطمینان مجدد زردی چک شود.
برای فاویسم کار خاصی صورت نمیگیرد فقط در صورت مصرف دارو حتما به پزشک اطلاع داده شود و زیر نظر دکتر دارو مصرف شود