موسیقی درمانی

موسیقی درمانی نوین که سبکی انحصاری و مورد تایید انجمن MS ترکیه و سندیکای موسیقی دانان ایران IMU تحت پوشش FIM فرانسه و بسیاری از مراکز و ارگانها می باشد قادر به تنظیم سیستم برق رسانی بدن ، بهبود عملکردهای فیزیکی ، تنظیم فشارخون های مزمن ، رفع افسردگی و بسیاری از مشکلات ذهنی و روانی و بهبود کنترل بیماری هایی مانند MS، ایجاد تاثیرات محسوس رفتاری و حرکتی در اتیسم ، سی پی و انواع سندرم ها و پیشگیری از آلزایمر بوده و در مدت زمان کوتاهی منجر به ایجاد نتایج مطلوب در روند بهبودی و درمان می گردد.