بخش نوزادان و حواشی

بخش نوزادان و حواشی

كلينيك فوق تخصصي نوزادان از كلينيكهاي فوق تخصصي ميباشد كه در كناركلينيك هاي كودكان خدمات گوناگوني ارايه ميدهد. اين خدمات شامل اقداماتي ميباشد كه قبل از بارداري، در حين بارداري، و پس از زايمان در راستاي داشتن يك بارداري موفق و يك نوزاد سالم ارايه ميگردد مانندموارد ي كه در زير ذكر ميگردد:
١-در موارد زير والدين قبل از بارداري مشاوره ي ژنتيك داشته باشند ؛ ازدواجهاي فامیلی ، مواردي كه سابقه مشكلات در بارداري قبلي داشته باشند مثل سقط, نارسی, اختلال رشد داخل رحمی(IUGR),دیابت بارداری,بیماریهاي اختلال در سوخت وساز و ا اختلال در متابوليسم كه موارد بسياري از آن مادرزادي هستند.

*اين مشاوره توسط فوق تخصص نوزادان قابل انجام است.

٢-مشاوره در مواردي كه نوزاد ماحصل بارداري هاي مداخله اي مي باشد براي والدين و براي سلامت نوزاد لازم ميباشد ، اين مداخلات كليه ي مواردي است كه در درمانهاي ناباروري توسط پزشك زنان انجام ميگيرد؛
ART (Artificial Reproduced treatment)
یانوزادمحصول اقدامات مداخله ای برای باروری مثل مصرف کلونیفن IUF وسابقه فرتیلاسبون یا باروی مصنوعی(Tube Baby )

٣- بررسي عوارض جنینی و سلامت جنين در بارداری هاي پرخطر لازم است و توصيه ميگردد و در كلينيكهاي فوق تخصصي نوزادان قابل انجام است .
بارداريهاي مادر كه همراه دیابت ,پرفشاری خون, اختلالات ایمنی(بیماری لوپوس)، اختلالات پلاکتی واختلال ریتم قلب (بدنبال بیماری روماتيسمي مادر است) جزو بارداريهاي پرخطر هستند كه منجر به بيماريهايي در جنين و نوزاد ميكردند. و نياز به مشاوره و بررسي دارند.

٤-نوزادي كه نارس متولد ميشود، مدتي در بيمارستان تحت مراقبتهاي ويژه ميباشد، كه پاره اي از اين مراقبتها ممكن است نوزاد نارس را درگير بيماري كنند از اين لحاظ مراقبتهاي خاصي براي نوزاد نارس در حين و بعد از تلخيص از بيمارستان لازم است.
ضایعه در شبکیه ي چشم , عوارض استفاده ازدستگاه تهویه وخونریزی بطنی مغزی, فتق مغبنی ,ریه تحریک پذیر ,رفلاکس معدی مروی واختلالات رشد، افزايش فشار خون، بيماريهاي كليوي و بيماريهاي قلبي از اين عوارض هستند.

٥-برخي نوزادان در دوران بارداري رشد مناسب نكرده اند و با وزن كم متولد ميشوند. مراقبت از نوزاد كه اختلال رشد داخل رحمی دارد لازم است و شامل موارد زير ميباشد؛
پیگیری کاهش قند خون و عوارض آن , بررسی علتي كه منجر به اختلال رشد گشته است، ,رفع كمبودهاي تغذیه و رفع اختلالات رشد و بررسی علل زمینه اي ودرمان آنها.

 

Call Now Button