چرا کودک تان از بازی کردن می ترسد ؟

چرا کودک تان از بازی کردن می ترسد ؟ مواردی مشاهده شده است که کودکان از برخی بازی های می ترسند ، حتی اگر بازی واقعی نباشد ، بلکه بازی ها به شکل کامپیوتری باشند ، در این موارد والدین می توانند نقش اساسی را ایفا کنند و به کودک کمک کنند تا به ترس […]

ادامه مطلب »