میکروب ها مفید یا مضر

میکروب ها مفید یا مضر در بخش جان هاپکینزآمریکا تحقیقاتی صورت گرفته است که نشان داده است کودکانی که در سال های اولیه زندگی خود درد معرض یکسری میکروب های خانگی آلرژی های حشرات خانگی قرار گرفته اند به میزان کمتری به  آلرژی ها و آسم مبتلا می شوند . بنابراین باید به والدین این […]

ادامه مطلب »