عفونت ادراری در کودکان

عفونت ادراری در کودکان عفونت ادراری در کودکان از بیماری های شایع و مهم در کودکان است. از مهمترین دلایل مبتلا شدن به این بیماری ورود میکروب به مجاری ادراری کودک است. اغلب میکروب هایی که باعث عفونت ادراری در کودکان می شود از میکروب های موجود در دستگاه گوارشی می باشند. ویروس ها و […]

ادامه مطلب »

عفونت ادراری در کودکان

عفونت ادراری در کودکان یکی از بیماری های شایع درکودکان عفونت ادراری است که بسیار اهمیت دارد و 3 تا 5% از دختران و 1% پسر ها به عفونت ادراری دچار می شوند. علت این بیماری ورود میکروب به داخل مجاری ادرار است. در صورتی که عفونت ایجاد شده فقط مثانه را عفونی کند (سیستیت) […]

ادامه مطلب »