شخصیت شناسی کودکان

شخصیت شناسی کودکان از لحاظ شخصیتی کودکان به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند ، والدین باید با انواع مختلف شخصیت های کودکان آشنا شوند جهت اینکه به درستی شیوه تربیتی را اعمال نمایند و شناخت شخصیت های گوناگون به والدین کمک می کند که اگر شیوه تربیتی اشتباهی را انتخاب کرده باشند را […]

ادامه مطلب »