ترس از تاریکی در کودکان

ترس از تاریکی در کودکان ترس از تاریکی در کودکان بیشتر در سنین 2 تا 3 سالگی رخ می دهد و این ترس تا حدود 10 تا 12 سالگی کودک ادامه پیدا می کند. والدین می  توانند با مراجعه به پزشک متخصص و یا تغییر در رفتار و رعایت یک سری نکات عامل اصلی از بین […]

ادامه مطلب »