تشنج در کودکان

تشنج در کودکان تغییر یا کاهش سطح هوشیاری به طور کامل یا نسبی اتفاق مي افتد و همراه آن انقباضات عضلاني به صورت حمله اي در فواصل زماني نامعلوم خود را نشان می دهد. از شایع ترین علت بروز تشنج در کودکان تب بالا می باشد اما در همه مواردي كه کودک تب بالا دارد […]

ادامه مطلب »