شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

شنوایی یکی از حس های مهمی است که در انسان وجود دارد زیرا بدون وجود این حس انسان نمی تواند با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند.همین توانایی باعث شده که انسان نسبت به سایر موجودات جایگاه ویژه ای داشته باشد.اما در برخی مواقع به دلیل اختلال در سیستم شنوایی  محدودیتی در این توانمندی فرد به وجود خواهد آمد.

شنوایی سنجی با صدای خالص

متداول ترین روش شنوایی سنجی، شنوایی سنجی با صدای خالص است اما به کمک این روش تنها می توان کم شنوایی متقارن و دو طرفه حسی – عصبی را تشخیص داد و علت اختلال تشخیص داده نمی شود. در این روش اصواتی با فرکانسهای مختلف به فرد می‌دهند و آستانه شنوایی های تعیین شده برای انتقال هوایی و انتقال استخوانی بطور جداگانه اندازه‌گیری می شود و در آخر به کمک خطوط ممتد و نقطه چین به هم متصل می شوند.

شنوایی سنجی گفتاری

این روش نسبت به روش شنوایی سنجی با صدای خالص مزیت بیشتری دارد زیرا به کمک این روش تشخیص دقیق تر صورت می گیرد و می توان اختلال در ناحیه ی حلزون، اختلال عصبی  و اختلال مرکزی را تشخیص داد. در روش شنوایی سنجی گفتاری به جای صدای خالص از صداهای گفتاری استفاده می شود. آزمون شنوایی سنجی گفتاری دارای دو قسمت است:

 • آستان درک گفتار
 • توانایی تفکیک گفتار

شنوایی سنجی کودکان

کودک از زمان تولد در حال یادگیری است و زبان و گفتار را یاد خواهد گرفت اما در صورتی که افت شنوایی در وی وجود داشته باشد این امر مختل می شود. معمولا تا حدود سن یک و نیم سالگی کسی متوجه ی این موضوع نخواهد شد. به همین منظور نیاز است که در بدو تولد کودک تحت آزمایش غربالگری شنوایی قرار گیرد.

طبق آمار از هر 1000 نوزاد 1 تا 6 نوزاد دچار کم شنوایی دائمی می شوند.عوامل زیادی در بروز کم شنوایی موثرند مانند:

 • سابقه خانوادگی
 • عفونت های دوره جنینی
 • وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم نوزاد هنگام تولد
 • مصرف دارو بدون تجویز پزشک
 • زردی شدید دوران نوزادی
 • ضربه
 • صدمات فیزیکی

معمولا تست غربالگری شنوایی باید از بدو تولد نوزاد تا پایان ماه اول انجام گیرد. در صورتی که اختلالات شنوایی به موقع تشخیص داده نشود ممکن است باعث بروز مشکل در کسب مهارت های زبانی، گفتاری، فرهنگی، رشد اجتماعی, پیشرفت تحصیلی و … شود.

نحوه ی انجام غربالگری شنوایی

برای ارزیابی شنوایی کودک دو آزمون انجام می پذیرد :

آزمون OAE

در این آزمون با قرار دادن یک گوشی اسفنجی در مجرای گوش کودک، پاسخ مناسب گوش به صدا اندازه گیری خواهد شد. در صورتی که اکوی قابل اندازه گیری در هنگام صادر شدن صدا از گوشی تولید نشود می توان پی برد که کودک دچار کم شنوایی است.

آرمون ABR

در این آزمون بعد از اینکه گوشی ها بر روی گوش قرار داده شد الكترودها روي سر و گوش گذاشته مي شوند و بعد از صادر شدن صدا از گوشی نحوه ی پاسخ مغز کودک به صدا اندازه گیری خواهد شد.

علائم کم شنوایی سنجی

در صورتی که کودک شما هر یک از این علائم را دارا بود نیاز است که به پزشک مراجعه نمایید  و کودک تان را مورد معاینه قرار دهید. این علائم عبارتند از:

 • بیدار نشدن کودک با صدای بلند
 • برنگرداندن سر در جهت صدای شما
 • عدم واکنش نسبت به صداهای بلند غیر منتظره
 • عدم تشخیص جهت صدا
 • مشکل گفتاری
 • بلند صحبت کردن

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

با تشکر مدیریت سایت کلینیک ارمغان