سرکار خانم دکتر زهره بخشی

سرکار خانم دکتر زهره بخشی

جراح و دندانپزشک ، فارغ التحصیل 1385 از دانشگاه دندانپزشکی تهران 

شماره نظام پزشکی117069

ساعات حضور در کلینیک: شنبه تا پنج شنبه 10 تا 20