دکتر منعم کاوه

(جراحی کلیه و مجاری ادراری)

با سابقه کاری در ایالات متحده

بورد تخصصی اورولوژی

  • انجام جراحی ختنه
  • سنگ های مجاری ادراری
  • بیماری های پروستات
  • ناتوانی جنسی
  • ناباروری در مردان
  • عفونت های ادراری
  • بیمار های مادرزادی کلیه و دستگاه تناسلی
  • سنگ های ادراری

ساعات حضور در کلینیک:

دوشنبه ها: 16-14