دکتر محمد نصیری

فوق تخصص مراقبت های ویژه و تنفسی اطفال

  • فلوشیپ مراقبت های ویژه و تنفسی کودکان (1394) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد آموزش پزشکی EDC از سال 1388 تا کنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  • MPH طب و حوادث (1389) دانشگاه علوم پزشکی و خدامت بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  • MPH بهداشت (1387-1389) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  • تخصص کودکان (1381-1378) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  • دکترای پزشکی عمومی (1372-1365) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

ساعات حضور در کلینیک:

جمعه ها: 14-8