دکتر علی فرجی

رزومه کاری و علمی دکترعلی فرجی

اطلاعات فردی:
تحصیلات:
دوران دبستان و دبیرستان: موسسه فرهنگی نیکان تهران
سال اخذ دیپلم 1368 :
پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 1376-1369)
تخصص کودکان و نوزادان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 1384-1381)
اطلاعات کاری:
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (1377-1379)مسولیتها به صورت همزمان : قائم مقام معاونت درمان – مدیر دفتر طرح و برنامه معاونت درمان – مدیر اجرایی و ایجاد کننده مجله توانبخشی (شماره های اولیه مجله به عنوان مجله طب و توانبخشی چاپ می شد ) – عضو گروه بالینی دانشگاه – طراح کاریکولوم رشته های فوق تخصصی (طب سالمندان – روانپزشکی سالمندان – اختلالات رشدی و رفتاری کودکان)- مسئول تاسیس اولین مراکز تخصصی توانبخشی پزشکی – طراح آیین نامه بیمارستان توانبخشی – پزشک معتمد دانشگاه

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان شریعتی ): (1379-1380) کارشناس تحقیق شرکت رهاورد دانش پزشکی (1380-1381) مسئول بخش درمان زخم های مزمن شرکت هارتمن آلمان – موسس کلینیک درمان زخم بیمارستان آتیه
رزیدنتی کودکان (1381-1384) : بیمارستان شهدای تجریش – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ضریب کا : مسئول بخش کودکان بیمارستان توحید جم – (وزارت نفت – شهرستان جم استان بوشهر) (1384-1385)
شرکت اهران تجارت (1388-1386) مدیر و مشاور علمی شرکت اهران تجارت نماینده و وارد کننده کنتراست های ام ار ای و رادیولوژی شرکت GE امریکا
بیمارستان تهران (1386- تاکنون) : مسئول بخش کودکان بیمارستان تهران
درمانگاه کودکان پگاه (1386- تاکنون) موسس و مسئول فنی درمانگاه

شرکت رادین بهبود آسیا (1388-1394): مدیر عامل و موسس شرکت دارویی رادین بهبود آسیا وابسته به گروه دارویی نیکان
درمانگاه کودکان ارمغان سلامت (1393- تاکنون) موسس ورئیس هیات مدیره

سوابق علمی:
مقالات:
Comparison of Enzyme Immunoassay, Imuunochromatography, and RNA- –
Polyacrylamide- Gel Electrophoresis for diagnosis of Rotavirus Infection in
Children with Acute Gastroenteritis / IJMS Vol 33, No 3, September 2008
Impact of dietary and lifestyle on Vitamin D in healthy student girl aged 11-15 –
years / The Journal of Medical Investigation, Vol 53 (2006), No. 3,4 P 204-208
Hypocalcemia in healthy young girls in Tehran, Arch Iran Med. 2006 Oct; 9(4): –
364-7
Asymptomatic Rickets in Adolescent Girls / Indian Journal of Paediatrics, Vol –
74- June 2007
Biochemical Findings in Rickets among Adolescent girls / Medical Journal of –
the Islamic Republic of Iran, Vol 19, No 1, May 2005
شیرخواری با اندام های بی نهایت کوتاه / مجله توانبخشی سال ۱۳۸۲
تاثیر محتوای تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری های عفونی شیرخواران / فصلنامه شیر مادر /
شماره ۴۸ / زمستان ۹۰
بررسی قدرت تست پروکلسیتونین در تشخیص عفونتهای باکتریال کودکان تبدار نوتروپنیک مبتلا
به بدخیمی/ مجله پژوهنده/ سال چهاردهم/ شماره ۴/ پی در پی ۷۰ / صفحات ۲۱۱ تا ۲۴۱ / مهر و
آبان ۱۳۸۸
ایمن زایی دو نوبت واکسن سرخک و تزریق مجدد آن در کودکان سن مدرسه/ مجله بیماریهای
کودکان ایران/ دوره ۱۵ / شماره ۲/ تابستان ۱۳۸۴
– بررسی شیوع روتایروس و آدنو ویروس ۴۱- ۴۰ در کودکان مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به
بیمارستان مفید / مجله بیماریهای کودکان ایران/ ویژه نامه شماره ۱/ پاییز ۱۳۸۴
بررسی قدرت رپید تست در تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی / پژوهش در پزشکی/ سال ۲۸ / شماره
۱/ صفحات ۳۷ نا ۴۱ (بهار ۸۳)
کتابها:
ترجمه بخش بیماریهای عصبی و نوروماسکولار نلسون ۲۰۰۴
ترجمه کتاب طب کودکان در یک نگاه
طرح تحقیقاتی ( بررسی قدرت تست سریع ایمونوکروماتوگرافی در تشخیص عفونت روتاویروسی
در کودکان مبتلا به گاستروانتریت ویروسی حاد) مصوب سیصد و بیست و ششمین جلسه شورای__ پژوهشی دانشکده پزشکی شهید بهشتی در جشنواره پژوهشی آذر ماه سال 1386 به عنوان طرح برتر انتخاب شد .
مجریان طرح دکتر عباس مومن زاده و دکتر علی فرجی بوده اند .