دکتر رؤیا اجتماعی

متخصص بیماری های کودکان،

فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

سابقه 10 سال فعالیت بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

با بیش از 25 سال تجربه طبابت در ایران و کشور امارات متحده عربی

ساعات حضور در کلینیک:

پنج شنبه ها ساعت 8 تا 14 ، جمعه ها 14-20 گردشی