دکتر حبیب اله یداللهی

بورد تخصصی بیماریهای کودکان و نوزادان

بورد فوق تخصصی قلب اطفال

نوار قلب (EKG)

اکوکاردیوگرافی ( 2Dرنگی، داپلر)

پالس اکسی متر، هولتر الکتروکاردیوگرافی و فشارخون

ساعات حضور در کلینیک: پنج شنبه ها 10 تا 12