انواع التهاب لثه کودکان

انواع التهاب لثه کودکان عفونت های با منشاء دندانی می توانند به صورت التهاب  بافت نرم صورت ( سلولیت)، التهاب  بافت نرم مخاط با کال و پالاتال و التهاب  بافت سخت (استومیتلیت) خودنمایی کنند. به همین جهت در تشخیص افتراقی عفونت های دندانی، سایر ضایعاتی که به اشکال فوق بروز می کنند نیز باید در […]

ادامه مطلب »
Call Now Button