لوزه سوم کودکان

لوزه سوم کودکان گلو یی از اعضا مهم بدن می باشد . این عضو مهم مانند یک چهار راه عمل می کند و راه ارتباطی بین دهان و بینی با حنجره و مری می باشد . لوزه یک بخش مهم در سمت بالای گلو است . تورم و التهابی که در ناحیه گلو کودکان رخ […]

ادامه مطلب »