درمانگاه شبانه روزی کودکان

درمانگاه شبانه روزی کودکان یکی از مشکلاتی که برای بیشتر والدین وجود دارد درمان مشکلات احتمالی برای فرزندانشان می باشد . این موضوع بخصوص در نوزادان دارای اهمیت فراوانی می باشد زیرا تشخیص دقیق بیماری در نوزاد به دلیل محدودیت هایی که برای او وجود دارد مشکل می باشد و نیاز به تخصص و دانش […]

ادامه مطلب »