آلرژی غذایی

آلرژی غذایی آلرژی غذایی وقتی است که سیستم ایمنی به غذای خاصی که برای بدن مضر باشد پاسخ دهد. اگر یک نفر آن غذا را بخورد ، لمس کند یا تنفس کند او می تواند یک واکنش آلرژیک داشته باشد بیشتر واکنش های آلرژیک در 5 دقیقه تا یک ساعت بعد از خوردن یا لمس […]

ادامه مطلب »