بینایی سنجی کودکان

بینایی سنجی کودکان معاینات بموقع بینایی کودکان حایز اهمیت است چرا که برخورداری از مهارت خوب در این زمینه از ضروریات یک بینایی خوب برای یادگیری بهتر است : دید نزدیک ,دید دور,دید دو چشمی, حرکات چشمی ,مهارت خوب برای فوکوس کردن روی اشیادید محیطی خوب ,هماهنگی خوب دست و چشم موارد مورد بررسی در […]

ادامه مطلب »