ارتودنسی ثابت

ارتودنسی ثابت به طور کلی پیشنهاد می شود ارتودنسی ثابت هر دو فک همزمان انجام شود. زیرا وقتی سیم ارتودنسی روی دندانها قرار می گیرد صرفا نامنظی های دندانی مرتب نمی شوند بلکه دندانها در هر سه بعد جابجا می شوند. بنابراین بایستی براکت و سیم روی دندانهای هر دو فک قرار گیرد تا جفت […]

ادامه مطلب »