معرفی واکسن های کودکان

معرفی  واکسن های کودکان بدن به طور طبیعی وقتی در معرض ویروس و میکروب قرار می گیرد از خود واکنش نشان می دهد و ماده ای به نام “پادتن” می سازد  که می تواند باعث نابودی آنها شود. یکی از روش های ایمن سازی بدن ورود میکروب و  ویروس زدن به وسیله  واکسن می باشد.  […]

ادامه مطلب »