ذات الریه در کودکان

ذات الریه در کودکان بیماری ذات الریه چیست؟ التهاب و تورم ریه ها بر اثر ورود ویروس یا میکروب و عفونت، بیماری ذات الریه یا به اصطلاح عامیانه سینه پهلو ایجاد می شود.دربیماری سینه پهلو کیسه های هوای موجود در ریه پر از مایع می شود. این امر باعثمی شود اکسیژن کافی به ریه نرسد […]

ادامه مطلب »