روزه گرفتن کودکان در ماه رمضان

روزه گرفتن کودکان در ماه رمضان با شروع ماه مبارک رمضان شاید دغدغه بسیاری از والدین ، روزه گرفتن کودکان در ماه رمضان باشد و اینکه چطور باید با کودک دلبند خود رفتار نمایند. در واقع کودکان خیلی بیشتر از اینکه درکی از روزه گرفتن داشته باشد ، با تقلید از والدین خود سعی می […]

ادامه مطلب »