تاثیر دخانیات بر کودکان

تاثیر دخانیات بر کودکان از مواردی که باید مورد توجه خانواده ها قرار بگیرد ، تاثیر دخانیات بر کودکان است.  والدین باید بدانند کودکانی که در سنین قبل از مدرسه  در معرض دود دخانیات قرار دارند ، بسیار بیشتراز بقیه کودکان در معرض انواع بیماری مانند افزایش فشار خون قرار دارند. افزایش فشار خون در […]

ادامه مطلب »