بیماری آسم در کودکان

بیماری آسم در کودکان ازبیماری های تنفسی می توان به بیماری آسم در کودکان اشاره نمود که  دارای انواع مختلفی می باشد . اگر چه این بیماری بیشتر مربوط به بزرگترهاست ولی ممکن است که در کودکان نیز ایجاد شود. انواع بیماری آسم در کودکان 1ـ آسم خفیف متناوب : در این نوع از بیماری […]

ادامه مطلب »