راه رفتن روی انگشتان پا

  راه رفتن روی انگشتان پا گاهی اوقات راه رفتن روی انگشتان پا به دلیل فلج مغزی ، دیستروفی عضلانی و سایر بیماری های عضلانی و عصبی است.اما وقتی کودک به طور طبیعی رشد می کند جای نگرانی نیست.البته راه رفتن روی انگشتان پا گاهی ممکن است بر حسب عادات در کودک باشد در صورت […]

ادامه مطلب »