اسهال در کودکان

اسهال در کودکان اسهال از بیماری های شایع در کودکان و نوزادان می باشد. اگر درمان به موقع صورت نگیرد، عوارض خطرناکی را برای کودک به همراه دارد، و حتی اسهال در کودکان و نوزادان امکان دارد منجر به مرگ کودک نیز شود. به طور کلی به دفع مدفوع آبکی و به تعداد دفعات زیاد، […]

ادامه مطلب »