ریفلاکس نوزادان

ریفلاکس نوزادان ریفلاکس معده پدیده ایست که در اکثر نوزادان رخ داده و محتویات معده (اسيد وشیر) به دلیل کارکرد نادرست دریچه کاردیا به مری و در نهایت غذا از راه دهان بیرون می آید. عملکرد کاردیا به این گونه است که باعث جلوگیری ازبرگشت غذا به مری می شود. ریفلاکس معده در نوزادن و […]

ادامه مطلب »