زردی در نوزادان

زردی در نوزادان بیماری زردی نوزادان جزء شایع ترین بیماری ها در نوزادان می باشد. در نوزادان که سالم به دنیا می آیند، نیمی از آن ها دچار زردی می شوند و80% از نوزادانی که نارس هستند به درجاتی از زردی دچار خواهند شد که در والدین ایجاد نگرانی می کنند. علت به وجود آمدن […]

ادامه مطلب »