شب ادراری کودکان

شب ادراری کودکان شب ادراری کودکان از عوامل مهمی می باشد که والدین باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند ، عوامل مختلفی سبب بروز این مشکل می شوند : عوامل شب ادراری 1- عوامل روانی 2- استرس 3- کاهش یافتن ظرفیت مثانه 4- کمبود هورمون آنتی دیورتیک شب ادراری کودکان دو نوع می […]

ادامه مطلب »