شیوه های درمان اوتیسم

شیوه های درمان اوتیسم

در حال حاضر شیوه های درمان اوتیسم، با وجود پیشرفت های چشمگیر، نتوانسته است به طور کامل بر بیماری غلبه و آن را درمان کند. اما روش هایی بوجود آمده است که به بیماران اوتیسمی کمک می کند تا توانایی های خود را بالا برده و حتی در برخی از موارد، با کمک این روش ها به بهبودی کامل رسیده اند.

این روش ها به بیماران اوتیسمی کمک می کند تا به صورت مستقل کارهای خود را انجام داده و نیازهای خود را برآورده سازند. و همچنین باعث کاهش اختلال، در بیماران می شود تا بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.

باید به این نکته توجه داشت که روش های درمان در بیماران اوتیستیک، متناسب با شدت اختلالات اوتیسم و توانایی های آنها برنامه ریزی می شود.

محور درمانی بیماری اوتیسمی، در مرحله اول خود کودک اوتیستیک، در مرحله دوم والدین بیمار و در مرحله سوم متخصصان درمانگر هستند. پر واضح است که کودک دارای بیماری اوتیسم در واقع محور اصلی این درمان است و مجموعه ای از برنامه های درمانی در حول آن، سازمان می گیرد و نیازهای وی در مورد بازپروری، تعیین کننده ماهیت برنامه های ویژه خواهند بود. آماده سازی والدین و روش های آماده سازی که درمانگران طراحی می کنند، متناسب با نیازهای کودک انجام می شود.

کلینیک اطفال ارمغان دارای متخصصان مرتبط با اطفال می باشد . شما می توانید جهت پاسخ به سوالات خود و دریافت مشاوره و وقت قبلی با شماره 44433516 تماس حاصل نمایید .

پیج اینستاگرام کلینیک اطفال ارمغان

برخی از شیوه های درمان اوتیسم

درمان های رفتاری و آموزشی

گزارش های گوناگونی از تاثیر این نوع درمان در کودکان اوتیسمی توسط محققان گزارش شده است. این نتایج شامل کسب نمرات برتر هوشی، رشد رفتارهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی، کاهش رفتارهای اوتیستیک و افزایش سطح رشد کودک می باشد. از جمله روشها و درمان های مورد استفاده عبارتند از:

EIBI یا مداخله رفتاری فشرده اولیه

پایه و هسته اصلی این برنامه ها بر مبنای نظریات رفتارگرایی، استفاده از روش های افزایش، کاهش و حذف رفتارها، شرطی شدن و به کار بردن اصول یادگیری می باشد.

ABA یا تحلیل رفتار کاربردی

در این روش از طریق مشاهده مستقیم رفتار کودک، ارزیابی و تحلیل آن، رابطه بین محیط و رفتار کودک، می توان واکنش جدید، تقویت و کاهش رفتار در کودک را با توجه به ویژگی های محیطی کشف کرد.

در روش ABA درمانگر اوتیسم به رفع نارسایی های رفتاری و توسعه رفتار اجتماعی کودک اوتیستیک می پردازد.

در کل بهترین روش درمان و کمک به کودکان اوتیستیک تشخیص و درمان زودهنگام اوتیسم است.

PRT یا درمان پاسخ محوری

برگرفته از مدل ABA است که هدف آن رشد انگیزش و مراقبت از خود در این بیماران می باشد.

شیوه های درمان اوتیسم

شیوه های درمان اوتیسم

روش TEACCH

اولین روشی که در آمریکا برای کودکان اوتیستیک به کار گرفته شد روش TEACCH است. در واقع این روش به معنی درمان و آموزش کودکان اوتیستیک و ناتوانی های ارتباطی مرتبط با این بیماری است.

پایه این روش بر اساس تطبیق محیط زندگی کودک با خودش است نه اینکه کودک خود را با محیط وفق دهد.

در این روش برنامه درمانی براساس سطح عملکرد کودک برنامه ریزی می شود و هیچ تکنیک خاصی برای آن استفاده نمی شود.

توانایی های کودک از جنبه معیارهای آموزشهای روانی بررسی می شود و در جهت بهبود ارتباط، مهارتهای اجتماعی و … تکنیکهای درمانی طراحی می شوند. در این روش سعی می شود مهارتهایی به کودک آموزش داده شود تا بتواند رفتارهای اطرافیان و محیط اطراف خود را بهتر درک کند.

روش Floor time:

این روش بر اساس ارتباط کودک اوتیسمی با یک فرد دیگر از طریق برنامه های دقیق بازی، طراحی شده است و بیشتر شبیه بازی درمانی است. شامل 6 مرحله است که کودک اوتیستیک باید این مراحل را از طریق تقلید کردن یا یاد گرفتن از بزرگترها فرا گیرد.

امکان بروز مشکل برای کودک در این روش وجود دارد. مثلا در انجام بعضی از تمرینات به علت اختلالات حسی دچار مشکل شود، یا اینکه برخی از تمرینات بدنی را نتواند انجام دهد.

در این روش سعی بر این است که کودک از نظر احساسی و روانی درک بهتری پیدا کند و از طریق تجربه و آگاهی بتواند مهارتهای دیگر را بدست آورد.

درباره نویسنده

لغو پاسخ دادن

بیست + سه =

Call Now Button